Kerttechnika
Központi porszívó rendszer
Ivóvíztisztító rendszer
Köztéri szökőkutak
Fénytechnika
Utcai dekorációk
 
Kezdőlap Cégünkről Termékeink Szolgáltatásaink Referenciák Kapcsolat Webáruház
Kerttechnika
Kerti tó
Öntözőrendszer
Központi porszívó rendszer
Központi porszívó rendszer
Ivóvíztisztító rendszer
Ivóvíztisztító rendszer
Köztéri szökőkutak
Köztéri szökőkutak
Fénytechnika
Fénykábelek, Kontúrfények
Virágfény dekor
Karácsonyi fénydekoráció
Alkalmi fénydekoráció
Valentin napi fénydekoráció
Farsangi fénydekoráció
Húsvéti fénydekoráció
Esküvői fénydekoráció
Utcai dekorációk
Utcai dekorációk
 
Általános szerződési feltételek
 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Vi-Bold Neu Villamosipari, Kereskedelmi, Szolgáltató, Tervező és Kivitelező(székhelye:8314 ,Vonyarcvashegy, Kund vezér u. 21; cégjegyzékszám:20-09-066149; adószáma:13195773-2-20;közösségi adószáma: HU 13195773 képviseli: Várnai Ferenc ügyvezető önállóan; a továbbiakban: Szolgáltató) és a. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.vi-bold.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban:Vi-Bold Webáruház) keresztül történik.

1.2. A Vi-Bold Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Vi-Bold Webáruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a "Megrendelés" ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.

2. Ügyfélszolgálat: Vi-Bold Neu Kft.
Telefon: +36 (83) 317-734 (hétfőtől péntekig: 9-18 óráig)
Telefax: +36 (83) 317-734
E-mail: vibold@keszthelynet.hu

3. A megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Szolgáltató a megrendelt árut a szállítmányozó cég igénybevételével házhoz szállítja, a szállítási költséget az Ügyfél viseli. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. (Ennek egyszerű gyakorlati oka van: egy-egy megrendelés beérkezése után a Szolgáltató becsomagolja a szállítmányt és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt a Szolgáltató részére. A már leadott megrendelésekhez a Szolgáltatónak nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni.) A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.7. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt termék(ek)ről a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben rendelési visszaigazolást küld. A Szolgáltató jelzi az Ügyfélnek e-mail formájában a szállítási határidőt. A raktáron lévő termékek tényleges szállítási ideje kb. 5 munkanap, melyet az Ügyfél által jelzett szállítási címre szállítjuk. Központi raktárból való szállítás esetén ez az időpont változhat, melyről az Ügyfél tájékoztatást kap. A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (8360 Keszthely, Tapolcai út 38.).

4.2. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik.

4.3. Az Ügyfelek esetében a Szolgáltató a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz. A számlát minden esetben a Vi-Bold Webáruház tulajdonosa a Vi-Bold Neu Kft. állítja ki, amely tartalmazza a termék vételárát és a szállítási költségeket.

4.4. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4.5. 2. § (1) A gazdálkodó szervezet a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni: f) az ellátás jogáról (4-5. §): 4.§ (1) A fogyasztó a szerződéstől 8 napon belül indoklás nélkül elálhat (2.) A fogyasztó az ellátás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetén pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3.§ szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 5.) Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az ellátást követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az ellátási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 3. § (2) Az írásbeli tájékoztatónak (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell: a) A 4.§ szerinti ellátási jog gyakorlásának feltételeit, módját, és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6.§- ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg. 5.§ A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4.§ szerinti elállás jogot. a) A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a 8 munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) Olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ; c) Olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amit a fogyasztó utasításai alapján, vagy kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó; d) Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) Hírlap-, folyóírat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében; f) Szerencsejáték- szerződés esetében

5. Garancia, szerviz

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a készüléken kívül álló 151/2003.(IX.22) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával együtt érvényesíthető.
Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba rendellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a készüléken kívül álló ok következménye, vagy a készüléket a garancialevél címlistájában szereplő szakszervizeken kívül már más javította, illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 49/2003.(VII.30.)GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

6. Egyebek

6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek - értékhatártól függően Keszthely Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 
www.vi-bold.hu • ©2007 Minden jog fenntartva - All Rights reserved